Условия за ползване

 

 

Общи условия за ползване на Онлайн магазин ADVENTURE SHOP

 

Общи Условия

 

Настоящите общи условия имат за цел да информират всички посетители, наричани за кратко КЛИЕНТИ,на онлайн страницата на Адвенчър Шоп, наричана за кратко ADVENTURE-SHOP.BG, за задълженията и правата на ползващия, както и условията при които всеки посетител може да се възползва от информацията и услигите намиращи се на уеб страницата на ADVENTURE-SHOP.BG.

 

 1. Обобщение

Настоящите общи условия представляват договорно споразумение между КЛИЕНТИТЕ и ADVENTURE-SHOP.BG, с което те получават правото да използват услугите и информацията предоставена от ADVENTURE-SHOP.BG. Чрез съгласието си с Общите Условия, КЛИЕНТИТЕ потвърждават, че са прочели и разбрали долу описаните условия заползване на онлайн стараницата ADVENTURE-SHOP.BG.

 

 1. Регистрация

За да можете да се възползвате напълно от информацията и услугите на ADVENTURE-SHOP.BG, КЛИЕНТИТЕ трябва да попълнят онлайн регистрационна форма, чрез която предоставят данни необходими на ADVENTURE-SHOP.BG за точно и бързо изпълнение на предлаганите услуги. КЛИЕНТИТЕ са длъжни да предоставят пълни и верни данни относно самоличността си, адрес за доставка, кординати за обратна връзка, както и всяка информация необходима за правилното, бързо и безпроблемно изпълнение на услугите.  КЛИЕНТИТЕ са задължени да уведомят ADVENTURE-SHOP.BG за всякакви промени и изменения свързани с предоставените от тях данни. В случай, че КЛИЕНТИТЕ не предоставят обновената информация в 5 дневен срок  или откажат да уведомят ADVENTURE-SHOP.BGADVENTURE-SHOP.BG си запазва правото да анулира, без предварително предизвестие, всички текущи услуги на съответните КЛИЕНТИ, както и незабавно да анулира тяхната регистрация.

 

 1. Защита на Личните Данни

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предлагане и търговия на стоки, ADVENTURE-SHOP.BG отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за онлайн търговия в частност покупко-продажба на дрехи, аксесоари, обувки и екипировка, и ги пази отговорно и законосъобразно.

 

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование: "България Велков Къмпани" ЕООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ : 114032468
 3. Седалище и адрес на управление: гр. Плевен, 5800 , ул. Генерал Колев № 43
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1407, бул. Черни Връх № 84
 5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1407, бул. Черни Връх № 84
 6. E-mail: shop@adventure-shop.bg
 7. Телефон.: 0898 449316

 

Oснование за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) БЪЛГАРИЯ ВЕЛКОВ КЪМПАНИ ЕООД, наричана още Администратор или ADVENTURE-SHOP.BG, събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предлагане търговия, в частност продажба на дрехи и аксесоари, в това число и закупуването на ваучери за съответните стоки на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент
 • Изпълнение на задълженията на ADVENTURE-SHOP.BGпо договор за покупко-продажба с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо ADVENTURE-SHOP.BG;
 • За целите на легитимния интерес на ADVENTURE-SHOP.BG

 

(2) ADVENTURE-SHOP.BG е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги за продажба на стоки, ADVENTURE-SHOP.BG действа в качеството си на обработващ лични данни.

 

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) ADVENTURE-SHOP.BG събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги – продажба на стоки, в това число и ваучери за стоки, както и за записване за участие в нашите събития – игри и промоции, включително за следните цели:

 • създаване на профил за осъществяване на покупко-продажба;
 • регистрация на участник в събитие, организирано от ADVENTURE-SHOP.BG;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, промоционални предложения, нови събития и участия в томболи или игри.
 • предоставяне на техническа поддръжка чрез мейл кореспонденция

 (2) ADVENTURE-SHOP.BG спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

 

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява ADVENTURE-SHOP.BG?

 

Чл. 3. (1) ADVENTURE-SHOP.BG извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Регистрация на потребител в уебсайта за предоставяне на възможност за осъществяване на покупка на стоки или ваучери – целта на тази операция е създаване на профил, който е задължителен за осъществяването на услугата. Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, Администраторът по събиране и съхранение за защита на личните данни, счита че операцията „Услуга за покупко-продажба на стоки или ваучери за стоки“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

(2) ADVENTURE-SHOP.BG обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, адрес за изпращане на стока, телефон)
 • Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;
 • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и осъществяването на онлайн поръчка и покупка на стоки или ваучери, между ADVENTURE-SHOP.BGи Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните или коригирате Вашия профил, можете да попълните в него данни за възрастта си, създаване на допълнителен или нов адрес за получаване на стоки от покупки, както и данни за фирма при желание за издаване на фактура на юридическо лице, различно от лицето направило заявката за покупка и осъществяването на такава.
 • Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.
 • Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на стока или ваучер за таква, между ADVENTURE-SHOP.BGи Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Други данни, които ADVENTURE-SHOP.BGобработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, ADVENTURE-SHOP.BG събира данни за използвания IP адрес.
 • Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
 • Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор за покупко-продажба, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;
 • Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
 • Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги за използване на платформата за създаване на електронни магазини.
 • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между ADVENTURE-SHOP.BGи Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

(3) ADVENTURE-SHOP.BG не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

 

(4) Личните данни са събрани от ADVENTURE-SHOP.BG от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

 

Срок на съхранение на личните Ви данни

 

Чл. 4. (1) ADVENTURE-SHOP.BG съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, ADVENTURE-SHOP.BG полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) ADVENTURE-SHOP.BG Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на доставка по покупко-продажба на стоки или ваучери, с оглед легитимни интереси на ADVENTURE-SHOP.BG или друго.

(3) ADVENTURE-SHOP.BG съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

 

Предаване на вашите лични данни за обработване

 

Чл. 5. (1) ADVENTURE-SHOP.BG може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) ADVENTURE-SHOP.BG Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни 

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от ADVENTURE-SHOP.BG за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез влизане в профила си и посещение на таба GDPR като генерирате поискване на:

 • заявка да бъдете забравени (изпълни тук)
 • заявка за Анонимност на цялата информация от личните Ви данни (изпълни тук)

(2) ADVENTURE-SHOP.BG може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане криптиран или заличен от системата ни. Моля имайте предвид, че след изтриване на профила Ви, вече няма да имате достъп до него и до информацията по направените поръчки.


Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от ADVENTURE-SHOP.BG потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) ADVENTURE-SHOP.BG Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. (изпълни тук)


Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта.


Право на изтриване („да бъдеш забравен“) и анонимност

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от ADVENTURE-SHOP.BG изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ADVENTURE-SHOP.BG има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо ADVENTURE-SHOP.BG;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
 • (2) ADVENTURE-SHOP.BGне е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил, изпратено до ADVENTURE-SHOP.BG, като искането е автоматизирано и след осъществяването му, бива изпратен автоматично генериран уеб-адрес на вашата електронна поща, чрез който да потвърдите пълното заличаване и премахване на данни, взети при създаване на профила ви.

(4) ADVENTURE-SHOP.BG не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

(5) Можете да упражните правото си на анонимност, след взето вас решение за това, като личните данни от създадения от вас профил ще бъдат криптирани след поискване и потвърждение за анонимност. След криптиране на вашите данни, информацията за личните ви данни е криптиран вид, което превръща в невъзможно изпращането на текущо направена поръчка. ADVENTURE-SHOP.BG препоръчва, ако желаете да упражните правото си на анонимност да бъде направено след осъществяване на поръчка за артикули и тяхното получаване.

 
Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от ADVENTURE-SHOP.BG да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на ADVENTURE-SHOP.BGда провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • ADVENTURE-SHOP.BGне се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на ADVENTURE-SHOP.BG имат преимущество пред Вашите интереси.

 

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да поискате предоставяне на личните си данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на ADVENTURE-SHOP.BG, като изпратите съобщение до администратора ТУК

(2) Вие можете да поискате от ADVENTURE-SHOP.BG директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо, като допълнително уведомите ADVENTURE-SHOP.BG за това чрез мейл на адрес: office@bwc.bg  


Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от ADVENTURE-SHOP.BG да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. ADVENTURE-SHOP.BG може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. 
ADVENTURE-SHOP.BG НЕ предоставя лични данни, въведени от създаването на профил, на Трети лица.


Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от ADVENTURE-SHOP.BG, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако ADVENTURE-SHOP.BG установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) ADVENTURE-SHOP.BG не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 15. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби

Чл. 16. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 • Наименование: Комисия за защита на личните данни
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Телефон:02 915 3 518
 • Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: cpdp.bg

Чл. 17. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 18. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 19(1). Когато възлагате на ADVENTURE-SHOP.BG да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, ADVENTURE-SHOP.BG действа в качеството на обработващ личните данни.  

(2). В случаите по ал. 1, ADVENTURE-SHOP.BG действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. ADVENTURE-SHOP.BG няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай ADVENTURE-SHOP.BG няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на ADVENTURE-SHOP.BG в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.

 

Политика за използване на бисквитки

Сайтът ADVENTURE-SHOP.BG използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити. 

 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Видове бисквитки, които използваме:

 • Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за да функционира сайта и не може да бъдат изключени в системата ни. Те обикновено са настроени в отговор на действието на потребителя, което изисква съответни услуги като настройки на поверителността, влизане в потребителски профил или попълване на форма за вписване на данни. Можете да настроите вашия браузър да блокира тези бисквитки, но някои части от сайта може да не функционират правилно.

 • Аналитични бисквитки   

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

 • Функционални бисквитки            

Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да ни пишете на чата, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

 • Маркетинг бисквитки  

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др. В допълнение, повечето рекламни мрежи предлагат възможност да се отпишете от профилирано рекламиране.

 

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

ВАЖНО: Можете да регулирате използването на бисквитки от показващият се прозорец с информация за бисквитките. Пример: Ако Google Analytics бисквитки са вече заредени във вашия браузър, а вие изключите аналитичните бисквитки, тогава тези бисквитки ще останат заредени в браузъра ви, но модулът на Google Analytics няма да може да изпраща информация до сървърите на Google.

Какви мерки за сигурност сме предприели в ADVENTURE-SHOP.BG по отношение сигурността на личните данни, които съхранявате на нашата инфраструктура?

Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашата система е приоритет за нас като компания. Наш надежден партньор с неговите услуги е СУПЕРХОСТИНГ.БГ, който разполага с набор от инструменти, включително собствено изградена система за сигурност – SH Protect.

 

 1. Поръчки

Всички поръчки направени чрез сайта на ADVENTURE-SHOP.BG се приемат и обработват от екипа ни през работно време от Понеделник до Петък от 11:00ч. до 18:00ч. (Събота и Неделя – почивни дни).

Потвърдена поръчка се счита тази, за която сте получили имейл с потвърждение или член на нашия екипа се е свързал с Вас и е потвърдил наличност на избраната от Вас стока.

 

 1. Плащане

Сайта на ADVENTURE-SHOP.BG предлага разнообразни методи за плащане , за да може максимално да улесним нашите клиенти.

Начини на Плащане:

 1. Наложен Платеж
 2. Банкова Карта / временно ограничена услуга/
 3. Банков Превод
 4. На Кредит (TBI Bank) /временно се предлага само на място в магазин ADVENTURE SHOP на адрес: гр. София 1407, бул. Черни Връх 84/

 

5.1 Плащания чрез банков превод

Поръчката ще бъде изпратена след получаване на плащането, направени по сметка:

 

България Велков Къмпани ЕООД

IBAN BG56BPBI99201049579702

BIC BPBIBGSF

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

 

 

5.2 Плащания чрез банкова карта

За Вашето удобство, ADVENTURE-SHOP.BG приема плащания със следните видове карти:

VISA, MASTERCARD, MAESTRO, BORICA, V PAY

При успешна транзакция, уведомително съобщение ще се появи на екрана. Моля, вземете под вниание, че някои карти изискват онлайн верификация MasterCard Secure Code или Verified by Visa. При възникнали проблеми, моля обърнете се към Вашата лична банка или се свържете с член на екипа ни.

За Ваше улеснение Ви съветваме да проверите в банката, издател на картата, дали транзакции в интернет са отключени, както и какъв е допустимия лимит за онлайн разплащания.

Максималната допустима сума за единична транзакция е 10,000лв.

Всички опоменати цени в интернет страницата на AVENTURE-SHOP.BG са в Български Лева (лв.) с включено ДДС за единична бройка, освен ако не е посечена друга информация.

 

 1. Доставки и връщане на стока

 

6.1 Доставки

ADVENTURE SHOP се старае да предлага най-доброто, бързо и висококачествено обслужване на своите клиенти. По тази причина се стараем да обработим всички постъпили поръчки през онлайн магазина ни в най-кратък срок.

Всички поръчки направени и потвърдени от Понеделник до Петък до 15:00ч. се изпращат в рамките на същия работен ден. Потвърдените поръчки след 15:00ч. се изпращат на следващия работен ден. 

Поръчки направени в Събота или Неделя, както и всички национални празници и неработни дни, се потвърждават и изпращат на следващия работен ден.

 

Доставките се извършват от куриерска фирма  СПИДИ  със следните условия:

  1. Поръчка над 200 лв. – БЕЗПЛАТНА доставка (за цялата страна)
  2. Поръчка до 199.99 лв. –  7 лв. (за цялата страна)
  3. Поръчка на намалени, промоционални или артикули със специална цена* - 9 лв. (за цялата страна)

*важи за всички поръчки независимо от стойността им 

 

Видове доставки

 

Стандартна - до 72 часа

*Експресна - до 24 часа

​*Експресни и специални доставки се заплащат допълнително. За повече информация, моля обърнете се към член на екипа на 0898449316

 

За Ваше улеснение и удобство, предлагаме специални доставки в предварително уговорен час, след работно време, както и в почивни дни. За всички специални доставки се заплащат допълнително. За повече информация, моля обърнете се към член на екипа.

 

Всички доставки направени чрез куриерска фирма ЕКОНТ или друг спедитор се поемат от клиентите, независимо от стойността на поръчката. Клиентите могат да направят личен избор на доставчика си. Ако притежавате клиентки номер или имате договор с куриерска фирма и желаете тя да бъде Вашия превозвач, моля обърнете се към член на екипа. 

 

6.2 Връщане на стока

Съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителя клиентът има право да върне закупената стока в рамките на 14 дни / календарни/ от датата на получаването й при спазени следните условия:

 • Фабричният вид на стоката не е нарушен, стоката не използвана, всички фабрични етикети не са повредени или премахнати;
 • Представен е официален данъчен документ за покупка - касова бележка, квитанция за наложен платеж или фактура;
 • Клиентът е длъжен да заплати разходите по връщането на стоката, включително транспортни разходи и др. куриерски или банкови такси, свързани с възстановяването на платената цена за покупката. Клиентът има право да получи само стойността на върнатата стока, такава каквато е отразена в документа за покупка;
 • Попълнен и приложен към пратката е документ за ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

 

 1. Гаранционен Срок и Рекламации

Всички продукти предлагани в интернет страницата на ADVENTURE-SHOP.BG подлежат на 1 година гаранция за водонепропускливост, ако притежават такава, и 1 месец за фабрични дефекти. 

За фабричен дефект се счита всяка една деформация настъпила поради грешка в производствения процес. Пример за такива са разлепване, неестествено бързо изтъркване на подметката, пропускане на вода (при наличие на мембрана), разшиване,  разслояване, скъсване на болт и др. Всеки един дефект настъпил в следствие на експлатация различна от предназначението на продукта се счита за механична повреда и не подлежи на рекламация. 

Всяка направена рекламация се тества на локално ниво, след което се изпраща на фирмата производител за второ и експертно мнение. След като ADVENTURE-SHOP.BG  получи потвърждение от производителя , се свързваме с клиента и предлагаме следните решеняия в срок от 30 считани от датата на предявяване на рекламацията. В зависимост от случая ADVENTURE-SHOP.BG може да предприеме следните начини за отстраняване на дефекта:

 1. Смяна за същия или подобен продукт (след консултация с клиента)
 2. Издаване на ваучер на същата стойност
 3. Поправка

При предявяване на рекламация, стоката трябва да бъде придружена от:

 • попълнена от клиента ФОРМА ЗА РЕКЛАМАЦИЯ
 • касова бележка, фактура или официален документ за направено плащане

 

ЗЗЗП

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни.

 

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

 

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;2. намаляване на цената.(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1. 

 

 

Специални гаранционни условия за избрани продукти DYNAFIT

 

 1. Автомати за ски туринг DYNAFIT 

Считано от Октомври 2020 всички модели автомати на DYNAFIT, закупени от официален дилър или представител на марката подлежат на доживотна гаранция* след регистрация на продукта в официалния сайт на марката. За да регистрирате своя продукт и удължите гаранцията му, моля натиснете ТУК.

*важи за живота на артикулът от 10 години 

 1. Ски туринг обувки DYNAFIT

Считано от Октомври 2021 всички модели ски туринг / комбинирани обувки на DYNAFIT, закупени от официален дилър или представител на марката подлежат на доживотна гаранция* след регистрация на продукта в официалния сайт на марката. Повече информация очаквайте през сезон ЗИМА 21/22.

  

!!!Гаранционния срок на обувните изделия по БДС е 30 дни.Обувните артикули се отермонтират за срок от един месец, , като времето за ремонта се изключва от гаранцията.Рекламация при констатирани фабрични дефекти и несъответствия съгласно закона за потребителя и правилата за търговия се предявяват три дни след покупката, като-ако обувните изделия не са носени се подмвнят с нови, -ако обувните изделия са носени се отремонтират безплатно съгласно гаранционните условия.При амортизиране на стоката вследствие на дълга употреба, неправилна екплоатация, умишлено увреждане търговеца или производителя не приема рекламацията.Гаранцията не покрива повредени ципове или паднали аксесоари.Поддържайте обувките си само с предлаганите за целта препарати, не перете в перални машини, не изсушавайте намокрените обувки в пряк контакт с печки и радиатори.

 

 1. Ограничена отговорност

Като администратор на ADVENTURE-SHOP.BG, България Велков Къмпани ЕООД се старае да поддържа интернет страницата на AVENTURE-SHOP.BG с актуализирана, вярна и точна информация. Въпреки това България Велков Къмпани ЕООД не носи никаква отговорност при инцидентно възникнали несъответствия, пропоски или липси довели до евентуални щети свързани или породени от достъпа, употребата или невъзможността за такава на интернет страницата на ADVENTURE-SHOP.BG.

България Велков Къмпани ЕООД не носи отговорност за информацията и нейната вярност, съдържаща се в сайтове към които ADVENTURE-SHOP.BG има препратки. България Велков Къмпани ЕООД не носи отговорност при невярност или несъответствие на посочената от производителите информация за параметрите, характеристиките и спецификациите на даден продукт, както и придружаващите го изображения.

 

 1. Авторски Права

Всяка информация споделена в интернет страницата на ADVENTURE-SHOP.BG, включително снимки, текстове, графики, лога, данни, статии, са изключителна собственост на България Велков Къмпани ЕООД и/или нейните патрньори, и е защитена от авторски права. Всеки опит за разпространение, ползване и побликуване на това съдържание към трети лица, с цел различна от лична информация, ще бъде тълкувано, като нарушение на Закона за Авторки Права, Закона за Марките и Географските Означения, както и всички други сродни или произходни закони. Всяко установено нарушение ще бъде подведено под съдебна отговорност.

 

Благодарим Ви, че сте наши клиенти. Работим постоянно, за да направим ADVENTURE-SHOP.BG най-доброто място за пазаруване и най-надежния партньор за туристическа и спортна екипировка.

 

Благодарим Ви за доверието! 

 

 
ОЩЕ ИМАТЕ НУЖДА ОТ ПОМОЩ?

ОБАДЕТЕ СЕ

 


 

0898 44 93 16

Пон - Пет
10:30 AM - 19:00 PM

Съб
11:00 AM - 18:00 PM

Нед
неработен ден