Затвори
Моят Акаунт
Опции
Language
Join us and receive a Voucher See Details
  • Language
  • Моята Количка

Гаранция

С настоящия документ се гарантира, че стоката отговаря изцяло на изискванията на закона за защита на потребителя.

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;2. намаляване на цената.(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

!!!Гаранционния срок на обувните изделия по БДС е 30 дни.Обувните артикули се отермонтират за срок от един месец, , като времето за ремонта се изключва от гаранцията.Рекламация при констатирани фабрични дефекти и несъответствия съгласно закона за потребителя и правилата за търговия се предявяват три дни след покупката, като-ако обувните изделия не са носени се подмвнят с нови, -ако обувните изделия са носени се отремонтират безплатно съгласно гаранционните условия.При амортизиране на стоката вследствие на дълга употреба, неправилна екплоатация, умишлено увреждане търговеца или производителя не приема рекламацията.Гаранцията не покрива повредени ципове или паднали аксесоари.Поддържайте обувките си само с предлаганите за целта препарати, не перете в перални машини, не изсушавайте намокрените обувки в пряк контакт с печки и радиатори.

***Ски автомати

За всички ски автомати, които не са монтирани от екипа на Adventure Shop в оторизирания сервис на Dynafit, K2 Skis and Snowboards, Movement и Marker на бул. Черни Връх 84, София 1407, Adventure Shop не носи отговорност за проблеми възникнали в следствие на монтажа.
ОЩЕ ИМАТЕ НУЖДА ОТ ПОМОЩ?

ОБАДЕТЕ СЕ


0898 44 93 16

Пон - Пет
10:30 AM - 19:00 PM

Съб
11:00 AM - 18:00 PM

Нед
неработен ден