Гаранция

Всички продукти предлагани в интернет страницата на ADVENTURE-SHOP.BG подлежат на 1 година гаранция за водонепропускливост, ако притежават такава, и 1 месец за фабрични дефекти. 

За фабричен дефект се счита всяка една деформация настъпила поради грешка в производствения процес. Пример за такива са разлепване, неестествено бързо изтъркване на подметката, пропускане на вода (при наличие на мембрана), разшиване,  разслояване, скъсване на болт и др. Всеки един дефект настъпил в следствие на експлатация различна от предназначението на продукта се счита за механична повреда и не подлежи на рекламация. 

Всяка направена рекламация се тества на локално ниво, след което се изпраща на фирмата производител за второ и експертно мнение. След като ADVENTURE-SHOP.BG  получи потвърждение от производителя , се свързваме с клиента и предлагаме следните решеняия в срок от 30 считани от датата на предявяване на рекламацията. В зависимост от случая ADVENTURE-SHOP.BG може да предприеме следните начини за отстраняване на дефекта:

  1. Смяна за същия или подобен продукт (след консултация с клиента)
  2. Издаване на ваучер на същата стойност
  3. Поправка

При предявяване на рекламация, стоката трябва да бъде придружена от:

  • попълнена от клиента ФОРМА ЗА РЕКЛАМАЦИЯ
  • касова бележка, фактура или официален документ за направено плащане

 

ЗЗЗП

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни.

 

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

 

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;2. намаляване на цената.(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1. 

  

 

Специални гаранционни условия за избрани продукти DYNAFIT

 

1. Автомати за ски туринг DYNAFIT 

Считано от Октомври 2020 всички модели автомати на DYNAFIT, закупени от официален дилър или представител на марката подлежат на доживотна гаранция* след регистрация на продукта в официалния сайт на марката. За да регистрирате своя продукт и удължите гаранцията му, моля натиснете ТУК.

*важи за живота на артикулът от 10 години 

2. Ски туринг обувки DYNAFIT

Считано от Октомври 2021 всички модели ски туринг / комбинирани обувки на DYNAFIT, закупени от официален дилър или представител на марката подлежат на доживотна гаранция* след регистрация на продукта в официалния сайт на марката. Повече информация очаквайте през сезон ЗИМА 21/22.

  

!!!Гаранционния срок на обувните изделия по БДС е 30 дни.Обувните артикули се отермонтират за срок от един месец, , като времето за ремонта се изключва от гаранцията.Рекламация при констатирани фабрични дефекти и несъответствия съгласно закона за потребителя и правилата за търговия се предявяват три дни след покупката, като-ако обувните изделия не са носени се подмвнят с нови, -ако обувните изделия са носени се отремонтират безплатно съгласно гаранционните условия.При амортизиране на стоката вследствие на дълга употреба, неправилна екплоатация, умишлено увреждане търговеца или производителя не приема рекламацията.Гаранцията не покрива повредени ципове или паднали аксесоари.Поддържайте обувките си само с предлаганите за целта препарати, не перете в перални машини, не изсушавайте намокрените обувки в пряк контакт с печки и радиатори.

 

 
ОЩЕ ИМАТЕ НУЖДА ОТ ПОМОЩ?

ОБАДЕТЕ СЕ

 


 

0898 44 93 16

Пон - Пет
10:30 AM - 19:00 PM

Съб
11:00 AM - 18:00 PM

Нед
неработен ден